کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

کتاب‌های چاپ شده و گزارش طرح‌های مورد حمایت کارگروه

 

سند راهبردی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست آشنایی با کاکتوس اپونتیا، طلای خاردار  چالش ها و اولویت ها برای ارتقای بهره وری در گلخانه های کشور 
     
گزارش نمک زدایی به روش الکترودیالیز     گزارش گردهمایی حوزه ستاد 1398  گزارش نهایی طرح تثبیت خاک و مهار گردو غبار با استفاده از خاک پوش رسی
     
پایان نامه ها و رساله های حمایت شده ستاد 1398   دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست 1397      راهنمای ارزیابی ردپای آب 
     
  اطلس توانمندی‌های آب و خشکسالی  آشکارسازی مرز بین جریان زیرقشری آب شیرین و شور در دو سایت پیشنهادی در آران و بیدگل   اطلس توانمندی‌های آلودگی هوا

                                                                                           

                          

 

                                                                                                                                           

                               

                                                                                        

//isti.ir/XrP