آب آشامیدنی سالم از باران استحصال می‌شود

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک پروژه مشترک استحصال آب آشامیدنی و آب مقطر از باران را انجام می‌دهد و اجرای آن از استان مازندران آغاز شده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تامین آب آشامیدنی سالم از چالش های مهم در کشورها محسوب می شود. پس از فناوری های مختلف بهره برده می شود تا این آب تولید شود. حال از آب شور دریا یا آب باران.

در کشور ما نیز حجم زیادی از بارش ها در شمال وجود دارد. باران که می بارد و بدون هیچ استفاده ای شود و وارد دریا می شود. پس از آن ینز برای استحصال باید با صرف هزینه های زیاد نمک زدایی شود. 

بنابراین ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تأمین بخشی از کمبودها، در یک اقدام مشترک پروژه «استحصال آب آشامیدنی و آب مقطر از باران» را با دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی  دانشگاه تربیت مدرس و یک شرکت خصوصی اجرایی می کند. 


جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده مطلوب به عنوان آب آشامیدنی از اهدافی است که این پروژه دنبال می کند. اکنون نیز در استان مازندران پروژه آغاز شده است و به سایر استان های شمالی تعمیم داده می شود.

با توجه به کمبود آب سالم قابل شرب در کشور و در شرایطی که در هر متر مربع از مناطق ساحلی شمال کشور، سالانه حداقل بیش از یک متر مکعب آب زلال باران داریم که در اندک زمانی پس از برخورد با سطح زمین وارد دریا می شود این اقدام می تواند برای رفع کمبود موثر باشد. با اجرای این طرح می توان امید داشت همه‌ساله مانع از شور شدن و آلودگی حجم زیادی از آب زلال باران به دریا شویم که تنها با هزینه بسیار بالای نمک زدایی می تواند به کیفیت اولیه آن بازگردد.

امروزه تأمین آب آشامیدنی از باران چنانچه بر اساس معیارهای بهداشتی و صحیح تهیه شود بدون شک در زمره سالم ترین و بهترین آب های آشامیدنی جهان قرار دارد زیرا عاری از هرگونه فلزات سنگین و ترکیبات و سموم حاصل از فعالیت های صنعتی و کشاورزی است.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان