استاندارد کیفیت آب دریاهای ایران ابلاغ شد؛ الزام دستگاه‌ها به کنترل آلودگی و بهبود کیفیت آب

استاندارد کیفیت آب دریاهای ایران (خلیج‌فارس و عمان) به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ شد.

به استناد آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی اقدام به تهیه استاندارد کیفیت آب دریاهای ایران کرده است، به‌گونه‌ای که در صورت تخطی از حدود تعیین‌شده، آب آلوده محسوب شده و باید اقدامات لازم برای کنترل آلودگی و بهبود کیفیت آب توسط دستگاه‌های مرتبط به اجرا گذاشته شود.

در قالب این استاندارد، به‌منظور حفاظت از آب و زیست‌بوم دریایی، پهنه‌های موردنظر استاندارد به «مناطق حفاظت‌شده دریایی»، «مناطق دریایی گردشگری» و «سایر مناطق دریایی» تقسیم‌بندی شدند و حدود مقادیر مجاز متغیرهایی همچون دما، PH، کدورت، اکسیژن محلول، شوری، هیدروکربن‌های نفتی کل (TPHs) به تفکیک برای دریای خزر و همچنین خلیج‌فارس و دریای عمان در هرکدام از این مناطق بیان‌ شده است.

در این استاندارد روش‌های مختلفی همچون «استفاده از داده‌های تاریخی تایید شده»، «تعیین حدود مطلوب کیفیت آب برای حساس‌ترین گونه‌های جانداران آبی»، «استفاده از داده‌های کیفیت آب در مناطق با زیست بوم یا کیفیت آب مشابه» و غیره به‌عنوان روش‌های تعیین کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی معرفی‌شده است.

کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برای تحقق این امر در تلاش است تا با به کارگیری فناوری‌های جدید و با استفاده از توان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، نقشی اثرگذار در اجرایی شدن آن داشته باشد.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

#23

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZiQr