بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از فرایند تولید قالب براکت قفس های پرورش ماهی

به گزارش روابط عمومی ستاد، با توجه به ضرورت توجه به امنیت غذایی و همچنین کاهش منابع آبزیان در دریا به دلیل صیدهای بی رویه، طراحی ,ساخت, مونتاژ و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا به عنوان یکی از صنایع مهم نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و مدیریت منابع آبزیان در دریا دارد

به گزارش روابط عمومی ستاد، با توجه به ضرورت توجه به امنیت غذایی و همچنین کاهش منابع آبزیان در دریا به دلیل صیدهای بی رویه، طراحی ,ساخت, مونتاژ و نصب قفس های پرورش ماهی در دریا به عنوان یکی از صنایع مهم نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و مدیریت منابع ابزیان در دریا دارد.

بر این اساس، تولید و بومی سازی قطعات و تجهیزات فناورانه و گلوگاهی این صنعت در دستور کار ستاد قرار گرفته و دراین جهت طراحی و تولید براکت قفس ماهی به عنوان یکی از گلوگاه های فناوری این صنعت توسط شرکت دانش بنیان گسترش فناوری دریایی شریف با حمایت این ستاد آغاز شده است.

در این برنامه ضمن بازدید از توانمندی ها و فعالیت های شرکت دانش بنیان مهرکار به عنوان شرکت همکار پروژه. از فرآیند تولید و ساخت قالب براکت های قفس بازدید شد. دبیر ستاد ضمن تاکید بر اهمیت موضوع بومی سازی فناوری قفس های پرورش ماهی ابراز امیدواری کردند پس از ساخت و تست پایلوت 125 تنی در دریا بتوان برنامه توسعه کسب و کار آن را در دستور کار قرار داد و سهم مهمی از بازار داخل و حتی منطقه را تامین کرد.

کلمات کلیدی