سازمان فضایی ایران منتشر کرد؛

بررسی تغییر مساحت آبی تالاب های کشور با تصاویر ماهواره‌ای

سازمان فضایی ایران تغییرات مساحت سطح آب برخی تالاب های مهم کشور را در بازه زمانی شهریور ۹۸ و ۹۹ بر مبنای اطلاعات ماهواره سنجش از دور «سنتینل۲» منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات مساحت سطح آبی تالاب‌های کشور در استان‌های فارس، گیلان، مازندران، همدان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و غربی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای پایش شده است.

در این پروژه برای هر منطقه دو تصویر از ماهواره Sentinel-۲ مربوط به شهریور ۹۹ و شهریور ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته است. تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است. دقت مساحت‌های محاسبه شده در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ است.

ردیف

نام بدنه آبی

نام استان

مساحت آبی _ کیلومتر مربع

درصد تغییرات

شهریور ۹۸

شهریور ۹۹

تغییر سطح

۱

تالاب استیل

گیلان

۱,۱۵

۱,۱۳

۰,۰۲-

 

۱,۷۳-

۲

تالاب میانکاله

مازندران

۳۵۶,۶

۳۷۰,۶۲

۱۴,۰۲

۳,۹۳

 

۳

تالاب طشک

فارس

۷

۱,۹

۵,۱-

 

۷۲,۸-

۴

تالاب بختگان

فارس

۰

۰

۰

 

۰

۵

تالاب گندمان

چهارمحال و بختیاری

۰,۰۸

۰,۰۳

۰,۰۵-

 

۶۲,۸-

۶

تالاب چغاخور

چهارمحال و بختیاری

۶,۹۳

۲,۵۶

۴,۳۷-

 

۶۳-

۷

تالاب آق گل

همدان

۵,۸۹

۳,۷۳

۲,۱۶-

 

۳۶,۷-

۸

دریاچه ارومیه

آذربایجان شرقی و غربی

۳۳۱۸

۳۱۵۳

۱۶۵-

 

۴,۹-

۹

هامون‌های سیستان

سیستان و بلوچستان

۱۷

۲۵۴

۲۳۷

۱۴۰۰

 

بررسی ماهواره‌ای از تغییرات سطح آب تالاب‌های کشور و سطوح استخراج شده، مربوط به سطوح آبی آنها است و مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی به طور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره‌ای به عنوان گیاه شناخته می‌شوند.

پایش ماهواره‌ها نشان می‌دهد که به جز تالاب میانکاله و هامون‌های سیستان، سطح آب تالاب‌های پایش شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بیشترین کاهش سطح مربوط به دریاچه ارومیه و تالاب چغاخور است.

با توجه به پایش ماهواره‌ای سه ماهه اخیر، در حال حاضر تالاب‌های بختگان، گمیشان، یادگارلو، کمجان، دریاچه‌های پریشان، ارژن، دریاچه نمک قم، باتلاق گاوخونی و دریاچه حوض سلطان کاملاً خشک شده و تالاب‌های طشک، گندمان، بیشه دالان و میقان رو به خشکی می‌روند.

دریاچه مهارلو و تالاب کانی برازان نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

کلمات کلیدی