تبخیر آب‌های سطحی کاهش می‌یابد

10 دی ماه سال گذشته بود که فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه آب برای حضور در چالشی نوآورانه دعوت شدند تا به وسیله آن راهکاری فناورانه برای کاهش تبخیر آب‌های سطحی ارائه شود.

فراخوان این رویداد با عنوان «کاهش تبخیر آ‌‌های سطحی» با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط شتابدهنده واتک منتشر شد. رویدادی چالش محور که فراخوانش به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ارسال شد تا فعالان حوزه آب طرح‌های فناورانه و نوآورانه خود را ارسال کنند.

فعالان این حوزه 40 طرح فناورانه برای حضور در این چالش ارسال کردند و پس از غربالگری 15 طرح برای داوری انتخاب شد.

حال که متخصصان و دانش بنیان‌ها برای توسعه فناوری‌های مرتبط با کاهش تبخیر آب‌های سطحی به میدان آمد‌‌اند، این چالش می‌تواند فرصتی برای حمایت از توسعه ایده‌های آنها باشد.

اما اهمیت برگزاری این رویداد در این است که منابع گوناگون آب در سطح کره زمین همواره در معرض تابش خورشید و در نهایت تبخیر قرار دارند. متوسط ظرفیت تبخیر سالانه در جهان 700 میلی متر و در ایران میزان تبخیر سالانه حدود سه برابر متوسط تبخیر سالانه جهانی است.

اما فناوری و توسعه آن می‌تواند راه حلی برای این موضوع باشد تا از طریق آن از تبخیر مقدار زیادی آب جلوگیری کرد.

برگزاری این رویداد با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها در این حوزه فراهم کرده است تا طرح‌های تاثیرگذار اجرایی شوند.