داده‌نما: بهره‌برداری فناورانه و اقتصادی از شوری

افزایش بهره وری و کشاورزی با منابع شور اقدامی است که با توسعه فناوری‌های شورورزی محقق می‌شود. در این حوزه کشت گیاهان شورپسند و تثبیت کانون‌های گرد و غبار نیز مد نظر است.

شورورزی مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه است تا از خاک و آب شور بهره مناسبی برده شود. در این روش شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به شوری انجام  و پس از آن با روش‌های فناورانه کشت می‌شوند. البته در اینجا مبحث پرورش آبزیان نیز مطرح است. این اقدامات علاوه بر صرفه اقتصادی، اشتغالزایی برای مردم منطقه را به دنبال دارد.

در منطقه جفیر خوزستان که یکی از کانون‌های مهم گرد و غبار در کشور است پایلوتی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی در این منطقه در حال اجرا است. در این منطقه با طرح شورورزی اقداماتی انجام شده است که در داده نمای زیر به آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان