سال جهش تولید| با فعالیت 8 شتاب­دهنده کسب‌وکارهای استارتاپی حوزه آب رونق می‌گیرد

کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپی برای تبدیل ایده­های فناورانه به محصول، نیاز به حمایت دارند. شتاب‌دهنده‌ها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری نقش حمایتی از آن‌ها را دارند. در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری، با حضور شتاب‌دهنده‌ها ایده‌های زیادی تجاری شدند و محصول آن‌ها برای جامعه دستاوردی‌های قابل‌توجهی داشته است.

آب، یکی از حوزه‌های مهم در کشور است که با کمک شتاب‌دهنده‌ها می‌توان محصولات فناورانه برای رفع چالش‌های این حوزه تولید کرد. استارتاپ‌ها با حضور در شتاب‌دهنده‌ها دوره پیش شتاب دهی را می‌گذرانند و پس از اثبات طرح فناورانه خود وارد مرحله شتاب دهی و تولید نیمه‌صنعتی محصول می‌شوند پس‌ازآن نیز فعالیت‌ها برای تولید صنعتی محصول آغاز می‌شود.

در این حوزه 8 شتاب‌دهنده فعال هستند که شتاب‌دهنده‌های آبان، واتک، آپر و آما به صورت تخصصی در حوزه آب و انرژی فعال هستند و از حمایت‌های ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی ، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری نیز برخوردار شده‌اند و سایر شتاب­دهنده­ها از جمله سرآیند افکار نو، هم‌آوا، تریگ آپ و شریف به صور مختلف در حوزه توسعه فناوری حوزه آب نیز فعالیت می­نمایند.

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی ، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شتاب‌دهنده‌های فعال در حوزه آب برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه حمایت می‌کند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZMK3