نشست مشترک مسئولین ستاد و مدیران استانی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

نشست مشترکی با هدف بررسی برنامه ها و پروژه های توسعه فناوری ستاد در استان سیستان و بلوچستان و با حضور مدیران استانی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی برنامه ها و پروژه های توسعه فناوری ستاد در استان سیستان و بلوچستان و با حضور مدیران استانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان, ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری, کمیته امداد امام خمینی (ره), بنیاد نخبگان استان و سایر دستگاه های مربوطه برگزار شد, ضمن ارائه و بررسی اخرین وضعیت پیشرفت پروژه های ستاد در استان, موانع و چالش های موجود در راستای اجرای این برنامه ها بررسی و نظرات و پیشنهادات اعضا در جهت در رفع موانع و تسریع در اجرای اقدامات پیش بینی شده در موافقت نامه های مربوطه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در این جلسه دبیر ستاد با اشاره به توجه ویژه ستاد آب و خشکسالی  به استان سیستان و بلوچستان و رفع مشکلات و چالش های موجود در استان از طریق روش های نوین فناورانه بر هماهنگی هر چه بیشتر جهت پیشبرد سریع تر برنامه های پیش بینی شده تاکید کردند.

ایشان در ادامه بکارگیری مالچ های رسی در تثبیت گرد و غبار, طرح های کوچک مقیاس برای اشتغال خانوارها ( گلخانه و استخرهای پرورش ماهی), استقرار کشاورزی حفاظتی, طراحی و ساخت سامانه الگویی گلخانه دریایی, توسعه فناوری کاشت و فرآوری کاکتوس اپونتیا, تولید مصالح سبک از ماسه بادی, روش های نوین کاهش تبخیر اب های سطحی را از مهم ترین پروژه های ستاد در استان سیستان و بلوچستان برشمردند و بر ضرورت توجه به مدیریت ریسک سیلابها قبل از مدیریت بحران، ارتقا دانش و فناوریهای بومی کنترل سیل از طریق هوتکها و خوشابها و ساماندهی گرگروها (فرسایش شدید خندقها) در منطقه بلوچستان و راهکارهای مشارکت مردم در اجرای پروژه ها برای پایداری انها تاکید کردند. همچنین ابراز امیدواری کردند با  همکاری و هم افزایی دستگاه های مربوطه در استان و پیگیری ستاد و استانداری موانع موجود برنامه های مذکور رفع و عملیات اجرایی ان ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/Zr33