10 درصد صرفه‌جویی آب در مزارع نیشکر خوزستان؛ سیستم‌ها هوشمند شد

توسعه سیستم‌های آبیاری هوشمند یک راه حل است برای صرفه جویی در آب. موضوعی مهم که ذخیره این منبع را در کشور به دنبال دارد. در همین حوزه یک پایلوت راه اندازی شده است. پایلوتی برای آبیاری هوشمند مزارع نیشکر در خوزستان. مزراعی که مصرف آب در آن به نسبت بالا است و با این اتفاق تاثیر چشمگیری در مدیریت مصرف آب دارد.

این طرح پایلوت با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است.

رامین جعفری مجری این طرح پژوهشی گفت: آبیاری هوشمند سیستمی است که در آن اطلاعاتی مانند رطوبت خاک و نیاز آبی گیاه تعیین می‌شود و بر اساس آن آبیاری انجام می‌شود. پس این اطلاعات تعیین کننده روشن یا خاموش بودن سیستم آبیاری است. در این سیستم رطوبت خاک را سنسورها اندازه گیری می‌کنند و بر اساس نوع خاک و میزان تبخیر و تعرق منطقه نیاز آبی گیاه نیز مشخص می‌شود.

در سیستم‌های آبیاری هوشمند چون آبیاری بر اساس نیاز گیاه است، به میزان کمتر یا بیشتر اقدام به آبیاری نمی‌شود و علاوه بر ذخیره آب به داشتن محصولی مرغوب‌تر کمک می‌کند. زیرا همانطور که کمبود آب ضرر است، زیادی آن میز باعث پوسیدگی ریشه می‌شود.

اما محققان برای آبیاری مزارع نیشکر از پارامتر دیگری نیز بهره برده‌اند. آنها نوعی آبیاری موسم به موجی را در این مزارع به کار بردند. در اینجا آبیاری در فواصل زمانی مشخص انجام می‌شود و نوعی توالی دارد.

جعفری همچنین بیان کرد: در این طرح پایلوت 5 هکتار از اراضی نیشکر خوزستان با سیستم هوشمند آبیاری می‌شوند. مبنای هم این است که 10 درصد صرفه جویی آب در طول دوره رشد در هر هکتار را شاهد باشیم. البته در خوزستان 100 هزار هکتار زیر کشت نیشکر است که در صورت استفاده از این سیستم آبیاری صرفه جویی چشمگیری در میزان آب مصرفی می‌شود.