راهنمای  نحوه ارسال طرح به ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

به منظور ارسال طرح به ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست لازم است ابتدا کاربرگ شماره 1 را از روی سایت دانلود و فایل تکمیل شده را در دو قالب ورد و پی دی اف به آدرس ایمیل ستاد ارسال فرمایید. (info@ab.isti.ir)

در صورت مثبت بودن نظر داوران نسبت به طرح ارسالی، از طریق دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی خواهد شد تا کاربرگ شماره 2 نیز تکمیل و در دو قالب ورد و پی دی اف به آدرس ایمیل ستاد ارسال گردد.