ستاد توسعه فناوري‌های آب، خشكسالي، فرسايش و محیط‌زیست به‌عنوان يكي از ستادهای تخصصی توسعه فناوری‌های راهبردي معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور در مردادماه 1389 و با هدف ايجاد يك نهاد فرا بخشی و هماهنگ‌کننده و هم‌افزای ملي جهت ارتقاي تعاملات بين دستگاهي در نيل به اهداف مشخص تأسيس و شروع به فعاليت نمود. از شهریور 1399 با حکم مقام عالی معاونت در قالب کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیطزیست به فعالیت خود ادامه داده است. اين کارگروه همواره تلاش نموده تا وظايف و مأموریت‌های خود را بر اساس بهره‌گیری از سرمایه‌های انساني و امكانات موجود با ساماندهي واحدهاي ويژه (كميته، كارگروه، شبكه و ...) به انجام رساند. با توجه به گستردگي موضوعات آب، خشكسالي، فرسايش و محیط‌زیست، فعالیت‌های رسمي کارگروه تخصصی با تشكيل 5 کارگروه شامل کارگروه‌های آب، خشکسالی و تغییر اقلیم، فرسایش و رسوب، محیط زیست و همچنین کارگروه ترویج، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری متشكل از متخصصين و صاحب‌نظران حقيقي و حقوقي بخش‌هایی همچون وزارتخانه‌های نيرو، جهاد كشاورزي، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان‌های هواشناسي و حفاظت محیط‌زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین بخش خصوصي و سایر ذی‌نفعان آغاز گرديد. به‌طورکلی، موضوعات كلي فعاليت کارگروه تخصصی برگرفته از راهبردهای سند توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست شامل مباحث مربوط به تأمين و حفظ منابع جديد آب، مديريت كمّي و كيفي منابع آب‌وخاک، اعمال مديريت ريسك و بحران در زمان وقوع خشكسالي و سيل، كاهش فرسايش و حفاظت از خاك در سطح حوزه‌های آبخيز كشور و حفاظت و بهره‌برداری مناسب از محیط‌زیست و سایر موضوعات مهم این حوزه می‌باشد.

 

فایل ها

//isti.ir/X91