ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره 1 برای طرح اولیه موضوع و ارائه اطلاعات مختصر طرح، لازم است تکمیل شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان نحوه ارسال طرح و ارائه درخواست حمایت به ستاد
مراحل ارسال طرح

نحوه ارسال طرح و ارائه درخواست حمایت به ستاد

به اطلاع متخصصان و فناوران می رساند طرح های فناورانه و نوآورانه ای که منجر به تولید محصول و یا خدمت در حوزه ستاد می شود، پس از داوری، مورد حمایت ستاد قرار می گیرند.

    //isti.ir/XN2