ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گزارش تصویری رونمایی از 4 طرح‌ فناورانه در حوزه آب

گزارش تصویری رونمایی از 4 طرح‌ فناورانه در حوزه آب

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از 4 طرح «تدوین دانش فنی و بومی‌سازی غشای سرامیکی سیلیکون کارباید»، «بومی‌سازی دوربین با طیف‌های مشخص تفکیک دمایی در محدوده‌های 8 هزار تا 14 هزار و 200 »، «تدوین دانش فنی و بومی‌سازی براکت و قفس پرورش ماهی در دریا» و «تأمین آب شرب مناطق روستایی علی‌آباد، عربی و حاج نوشاد استان بوشهر با استفاده از دستگاه نمک‌زدایی الکترودیالیز معکوس (EDR)» رونمایی شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گزارش تصویری نشست دبیر کارگروه تخصصی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

گزارش تصویری نشست دبیر کارگروه تخصصی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

طی نشست دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)، راهکارهای توسعه اقتصادی پایدار در استان مورد بررسی قرار گرفت.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گزارش تصویری / مراسم مبادله تفاهم‌نامه برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری منابع‌طبیعی و آبخیزداری و بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه

گزارش تصویری / مراسم مبادله تفاهم‌نامه برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری منابع‌طبیعی و آبخیزداری و بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه منابع طبیعی و آبخیزداری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و انعقاد تفاهم نامه فیمابین برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری منابع‌طبیعی و آبخیزداری برگزار شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه منطقه دشتیاری

نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه منطقه دشتیاری

طی نشستی با حضور نمایندگان سازمان جنگل ها ف مراتع و آبخیزداری کشور، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و جمعی از متخصصین و نخبگان آشنا به منطقه دشتیاری به میزبانی ستاد، چالش ها و راهکارهای توسعه این منطقه بررسی شد.

//isti.ir/XGy