گزارش تصویری / مراسم مبادله تفاهم‌نامه برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری منابع‌طبیعی و آبخیزداری و بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه منابع طبیعی و آبخیزداری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در استان های تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و گلستان و انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین برای ایجاد مرکز نوآوری و فناوری منابع‌طبیعی و آبخیزداری، با حضور دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی، دکتر ابراهیمی، مشاور معاون علمی و فناوری در امور آب و دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و دکتر منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی
//isti.ir/Zqqq