ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان
مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان

مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان

مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان به منظور بررسی مسایل و مشکلات این شرکتها در تاریخ چهاردهم آذر 97 برگزار شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ردپای آب

ردپای آب

در سال 2002 مفهوم ردپای آب به منظور داشتن اطلاعات ارزشمندی در بخش تولید مطرح شد. ردپای آب یک کشور به عنوان حجم آب مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده به وسیله ساکنان کشور بوده و گستردگی استفاده­ی آب در ارتباط با مصرف مردم را نشان می دهد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ضرورت  استفاده از فناوری های کاهش تبخیر
كمبود آب تهديد اساسي براي بقاي بشر

ضرورت استفاده از فناوری های کاهش تبخیر

كمبود آب تهديد اساسي براي بقاي بشر، اكوسيستم­ها و همچنین تكوين تمدن­ها است. یکی از منابع اصلی اتلاف آب، تبخیر از سطح مخازن می باشد که در مناطقی با تابش خورشیدی و کمبود فشار بخار اشباع بالا، منجر به تقلیل بازده مصرف آب می­شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان شورورزی
شورورزی

شورورزی

طبق برآوردهاي سازمان يونسكو، كشور ايران از نظر وسعت اراضي شور در جهان، پس از كشورهاي استراليا، شوروي سابق، آرژانتين و چين، رتبه پنجم را دارد. شوري خاك از عمده مسائل محدود كننده كشاورزي در كشور است.

//isti.ir/XVz