مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان

مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان

مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان به منظور بررسی مسایل و مشکلات این شرکتها در تاریخ چهاردهم آذر 97 برگزار شد.

مراسم هم اندیشی شرکتهای دانش بنیان به منظور بررسی مسایل و مشکلات این شرکتها  با حضور مسئولین بخش شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و ریاست صندوق نو آوری و شکوفایی در تاریخ 14 آذر ماه 1397 در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در این مراسم دو شرکت به عنوان نماینده 107 شرکت دانش بنیان به  بیان مسایل و مشکلات پرداخته و مسئولین پاسخگوی سوالات مطروحه بودند.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZJ9i