عنوان
يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧-
پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > معرفی ستاد 
معرفی ستاد

ستاد توسعه فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست به عنوان يكي از ستادهاي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در مردادماه 1389 و با هدف ايجاد يك نهاد فرابخشي و هماهنگ كننده و هم افزاي ملي جهت ارتقاي تعاملات بين دستگاهي در نيل به اهداف مشخص تأسيس و شروع به فعاليت نمود. اين ستاد همواره تلاش نموده است تا وظايف و مأموريت هاي خود را بر اساس بهره گيري از سرمايه هاي انساني و امكانات موجود با ساماندهي واحدهاي ويژه (كميته، كارگروه، شبكه و ...) به انجام رساند. با توجه به گستردگي موضوعات آب، خشكسالي، فرسايش و محيط زيست، فعاليت هاي رسمي ستاد با تشكيل 4 كميته و كارگروه هاي ذيل آن ها به تفكيك موضوعات فوق الذكر متشكل از متخصصين و صاحب نظران حقيقي و حقوقي بخش هاي همچون وزارتين نيرو، جهاد كشاورزي، علوم تحقيقات و فناوري، سازمان هواشناسي، سازمان حفاظت محيط زيست و شركت هاي خصوصي و دستگاه هاي تابعه آنها آغاز گرديد. به طور كلي، موضوعات كلي فعاليت ستاد شامل مباحث مربوط به تأمين و حفظ منابع جديد آب، مديريت كمّي و كيفي منابع آب وخاك، اعمال مديريت ريسك و بحران در زمان وقوع خشكسالي و سيل، كاهش فرسايش و حفاظت از خاك در سطح حوزه هاي آبخيز كشور و حفاظت و بهره برداري مناسب از محيط زيست مي باشد.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir