بازدید دبیر ستاد از طرح های توسعه فناوری در حاشیه دریاچه ارومیه

16 اردی بهشت 1398 بازدید طرح های توسعه فناوری

بازدید دبیر ستاد از طرح های توسعه فناوری در حاشیه دریاچه ارومیه

در پی دعوت دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه برای سخنرانی در همایش "فناوری های نوین در صنعت آب با نگرش بر احیای دریاچه ارومیه" دبیر ستاد جناب آقای دکتر ابراهیمی به اتفاق دبیر کارگروه خشکسالی ستاد آقای دکتر شریفی در این جلسه¬ای که در ارومیه برگزار شد شرکت نمودند.