در پایلوت بومی گلخانه‌ دریایی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر احداث می‌شود

21 اردی بهشت 1398

در پایلوت بومی گلخانه‌ دریایی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر احداث می‌شود

با حمایت ستاد توسعه فناوری آب ، خشکسالی ، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ، گلخانه دریایی با استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سواحل مکران و بوشهر نمونه بومی احداث می شود