پایان نامه های دانشجویی در مسیر تولید محصولات دانش بنیانی و اشتغال زا

25 اردی بهشت 1398

پایان نامه های دانشجویی در مسیر تولید محصولات دانش بنیانی و اشتغال زا

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور دستیابی و ارتقاء بهره‌ وری از آب و خاک، حل بحران های زیست محیطی کشور و نیز ایجاد اشتغال مناسب در راستای معیشت پایدار جامعه، از پایان نامه ها و رساله های فناورانه که منجر به ایجاد کسب و کار در حوزه وظایف توسعه فناوری ستاد می شود حمایت نموده است.