بررسی امکان مشارکت شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش تبخیر آب های سطحی چاه نیمه ها در  استان سیستان و بلوچستان

12 تیر 1398

بررسی امکان مشارکت شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش تبخیر آب های سطحی چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان

طی بازدید جناب آقای دکتر ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری¬های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از طرح های مورد حمایت معاونت علمی و فناوری، امکان مشارکت شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش تبخیر آب های سطحی استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از معضلات حوزه آب این استان مطرح گردید.