مشارکت بخش خصوصی در کاهش گرد و غبار، کنترل و استفاده صنعتی از ماسه های روان در  استان سیستان و بلوچستان

12 تیر 1398

مشارکت بخش خصوصی در کاهش گرد و غبار، کنترل و استفاده صنعتی از ماسه های روان در استان سیستان و بلوچستان

در بازدید دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استان سیستان و بلوچستان، بر نقش شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش گرد و غبار، کنترل ماسه های روان، و استفاده صنعتی از مصالح ماسه های روان در این استان تاکید شد .