رقابت ایده های نوآور حوزه استحصال آب از رطوبت هوا پایان یافت

22 مرداد 1398

رقابت ایده های نوآور حوزه استحصال آب از رطوبت هوا پایان یافت

دومین دوره مسابقه مکانیک برتر به میزبانی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و با موضوع استحصال آب از رطوبت هوا برگزار شد و تیم دانشگاه اردکان به مقام اول رسید.