اعزام هیات تجاری و نشست B2B و برگزاری پاویون ملی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه Syria Rebuild 2019

4 شهریور 1398

اعزام هیات تجاری و نشست B2B و برگزاری پاویون ملی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه Syria Rebuild 2019

با عنایت به رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت کمک به صادرات محصولات دانش‌بنیان ساخت ایران و ایجاد/ تقویت برندهای ایرانی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری در نظر دارد تا از شرکت‌های منتخب تولیدی جهت حضور در نمایشگاه Syria Rebuild 2019 در قالب حضور در پاویون ملی ایران و اعزام هیات تجاری و نشست B2B حمایت کند.