دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های ستاد تمدید شد

21 مهر 1398

دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های ستاد تمدید شد

با اعلام دبیرخانه ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های ستاد تمدید شد.