انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با بازیافت و امحاء پسماند الکترونیک

29 مهر 1398 فراخوان:

انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با بازیافت و امحاء پسماند الکترونیک

تولید روز‌افزون صنایع الکترونیک و بازار مصرف گسترده آن از قبیل کامپیوتر، تلویزیون، لپ تاب، تلفن همراه و .... که هرسال با شتاب بیشتری وارد بازار مصرف‌شده و پسماند آن انباشته می¬گردد در حال حاضر به یکی از چالش‌های زیست‌محیطی در اغلب کشورها تبدیل شده است.