راهکارهای فناورانه برای بازیافت و فرآوری لجن فاضلاب

29 مهر 1398 فراخوان:

راهکارهای فناورانه برای بازیافت و فرآوری لجن فاضلاب

فراخوان شرکت های صنعتی و دانش بنیان برای فرآوری و تبدیل لجن فاضلاب به مواد اصلاح کننده خاک، مصالح ساختمانی و ...