گردهمایی فناورانه سازمان‌ها،صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه ستاد برگزار می‌گردد.

11 آبان 1398 به همت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

گردهمایی فناورانه سازمان‌ها،صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه ستاد برگزار می‌گردد.

ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست، با رسالت توسعه فناوری در راستای حل چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعت با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی کشور، نخبگان و فناوران برگزار می کند.