ما در کشور بحران آب نداریم، بلکه بحران مدیریت آب داریم

12 آذر 1398

ما در کشور بحران آب نداریم، بلکه بحران مدیریت آب داریم

حضور و سخنرانی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه همایش ملی انجمن سطوح آبگیر