10 قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست امضاء شد

12 آذر 1398

10 قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست امضاء شد

همزمان با «گردهمایی فناورانه سازمان‌ها، صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست» 7 تفاهم‌نامه و 3 قرارداد همکاری میان بازیگران این زیست بوم امضاء شد.