آب شرب روستاهای جنوب کشور تامین می‌شود

8 دی 1398

آب شرب روستاهای جنوب کشور تامین می‌شود

تامین آب آشامیدنی روستاهای جنوب کشور با اتکاء به اقدامات فناورانه و دانش‌بنیان در حال گسترش است. روستای «بهشتی» در شهرستان شوش یکی از این روستاها است. مردم روستا از داشتن آب شیرین مناسب برخوردار نبودند تا اینکه سامانه الکترودیالیز در این روستا نصب شد.