بومی‌سازی فناوری تامین آب گلخانه از طریق نمک زدایی آب دریا

22 دی 1398

بومی‌سازی فناوری تامین آب گلخانه از طریق نمک زدایی آب دریا

طرح احداث پایلوت گلخانه دریایی استان بوشهر عنوان پروژه‌ای است که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه خلیج فارس در حال انجام است تا با انجام آن، فناوری تامین آب موردنیاز گلخانه از طریق نمک زدایی آب دریا در کشور بومی‌سازی شود.