اعلام نتایج اولیه دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

28 دی 1398

اعلام نتایج اولیه دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

نتایج اولیه دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست اعلام شد.