نشست مشترک مسئولین ستاد و مدیران استانی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

12 اسفند 1398

نشست مشترک مسئولین ستاد و مدیران استانی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

نشست مشترکی با هدف بررسی برنامه ها و پروژه های توسعه فناوری ستاد در استان سیستان و بلوچستان و با حضور مدیران استانی برگزار شد.