برای شرایط مختلف جوی خود را آماده کنیم/سیلاب‌ها خاک حاصلخیز ۱۰۰ ساله را با خود می‌برند

12 اسفند 1398 نتایج بدرفتاری با طبیعت؛

برای شرایط مختلف جوی خود را آماده کنیم/سیلاب‌ها خاک حاصلخیز ۱۰۰ ساله را با خود می‌برند

ما با طبیعت به گونه‌ای بد، غیر طبیعی، بخشی و غیر علمی رفتار کردیم که باعث به هم خوردن سیستم شده است.