پیام نوروزی دبیر ستاد

17 فروردین 1398 پیام

پیام نوروزی دبیر ستاد

نوروز کهن ترین جشن ایرانیان باستان است. روزی که طبیعت از خواب زمستانی بیدار می ­شود و زندگی نو در زمین آغاز می­ شود. نوروز امسال با رخداد بارشهای ارزشمند و در عین حال سیل آسا در بسیاری از استانهای کشور آغاز شد.