جلسه فوق العاده کارگروه آب

22 فروردین 1398

جلسه فوق العاده کارگروه آب

جلسه فوق العاده "كارگروه آب ستاد توسعه فناوري‌هاي "آب، خشكسالي، فرسايش و محيط­زيست " در مورخه 20-1-98 با حضور اعضاء حقیقی و حقوقی در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشكيل شد.