بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از مناطق سیل زده

28 فروردین 1398 بازدید

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از مناطق سیل زده

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست مورخ 26/01/98 از مناطق سیل زده حاشیه رودخانه های کرخه و کارون بازدید نمودند.