آغاز به كار نخستین مجتمع شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان

30 دی 1398 با هدف تسهیل و کمک به رفع اختلافات حقوقی واحدهای فناور صورت گرفت:

آغاز به كار نخستین مجتمع شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان

نخستین مجتمع شورای حل اختلاف تخصصی ویژه امور شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در پارک فناوری پردیس به بهره‌برداری رسید.