پیوندها
صفحه اصلی > بررسی نقش مواد آلی در افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک  
بررسی نقش مواد آلی در افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک

در نواحی خشک و نیمه خشک ایران خاکها معمولا از نظر ماده آلی فقیر بوده و دارای خصوصیات نامطلوبی می باشد و در اثر خشکسالی های اخیر پوشش گیاهی به شدت ضعیف شده که این باعث کاهش شدید منابع آلی خاک شده است. متاسفانه میزان ماده آلی خاک های زراعی کشور بسیار کم بوده که این امر علاوه بر تاثیر شرایط اقلیمی نظیر خشکسالی معلول مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به خصوص کودهای ازتی و مصرف  بی رویه کودهای شیمیایی به خصوص کودهای ازتی و مصرف کم کودهای آلی در چند سال اخیر است. در پژوهش حاضر نقش دو نوع بقایای گیاهی شامل کاه و کلش و بقایای یونجه در افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک برای مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت تصویر جلد گزارش چاپ شده

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir