برگزاری جلسه باموضوع  آب شیرین کن

16 بهمن 1397 برگزاری جلسه

برگزاری جلسه باموضوع آب شیرین کن

جلسه زنجیره آب شیرین کن باحضور انجمن آب شیرین کن و سرمایه گذاران این حوزه و نماینده وزارت نیرو درتاریخ 14 بهمن ماه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزارشد.