دومین نشست تخصصی چشم انداز استفاده از فناوری گلخانه دریایی برگزا گردید

9 اسفند 1396 در حاشیه سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه برگزار شد

دومین نشست تخصصی چشم انداز استفاده از فناوری گلخانه دریایی برگزا گردید

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضامحوری آب)، با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی 7 اسفندماه برگزار گردید.