همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار برگزار می‌شود

15 اسفند 1396 با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی

همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار برگزار می‌شود

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار 16 تا 17 اسفندماه 96 با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یزد برگزار می‌شود.