حمایت از طرح ابرجاذب کربنی

30 اردی بهشت 1397 ابرجاذب کربنی

حمایت از طرح ابرجاذب کربنی

طرح ابر جاذب کربنی با هدف طراحی و ساخت یک جاذب برای جداسازی آلاینده های روغنی از محیط زیست و خصوصا آب، مورد حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست قرار گرفته است.