حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بخش ویژه فناوری‌های نوین حوزه آب در جشنواره رویش دماوند و خاوران

30 مرداد 1397 نشست بنیاد نخبگان استان سمنان با ستاد

حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بخش ویژه فناوری‌های نوین حوزه آب در جشنواره رویش دماوند و خاوران

نشست مشترک ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برخی از اعضای کمیته بخش ویژه فناوری‌های بخش ویژه آب جشنواره اختراعات دماوند و خاوران برگزار شد.