حمایت از شرکتهای خلاق در نمایشگاه دانش بنیان

21 مهر 1397

حمایت از شرکتهای خلاق در نمایشگاه دانش بنیان

دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق به‌منظور توسعه و ترویج فعالیت شرکت‌های خلاق، از حضور شرکت‌های خلاق در نمایشگاه دانش‌بنیان، خلاق و فناور حمایت می‌کند.