حمایتی اثر گذار از پژوهشگران حوزه علم و فناوری

21 مهر 1397 حمایت از پژوهشگران

حمایتی اثر گذار از پژوهشگران حوزه علم و فناوری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی نشست هم اندیشی را برگزار می‌کند تا با حضور پژوهشگران، اساتید و مخترعان شاهد رشد و اثرگذاری بیشتر حمایت ها در حوزه علم و فناوری باشیم.