نشست بین مرکز شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان و ستاد توسعه فناوری­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

29 مهر 1397

نشست بین مرکز شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان و ستاد توسعه فناوری­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

در روز یکشنبه مورخ 29 مهر ماه 1397 جلسه­ ای بین مرکز شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان و ستاد توسعه فناوری­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در دفتر ستاد و با هدف هم­ افزایی فی­ مابین برگزار شد.