تداوم اجرای پروژه افزایش بهره وری گندم  با حضور نماینده فائو

4 دی 1397 تداوم اجرای پروژه افزایش بهره وری گندم

تداوم اجرای پروژه افزایش بهره وری گندم با حضور نماینده فائو

در نشستی مشترک با حضور مدیر کل دفتر روابط علمی و همکاری¬های بین المللی سازمان تات و آقای بودکر نماینده جدید فائو در ایران مورخ سه شنبه 27 آذر ماه سال جاری، نحوه فعالیت کارگروه مشترک تدوین پروژه افزایش بهره¬وری گندم با همکاری فائو بررسی شد.